De iep is de meest voorkomende straatboom van de gemeente Den Haag. Voordeel van de iep is dat hij goed tegen de zoute zeewind bestand is. Helaas is de iep gevoelig voor de besmettelijke iepziekte. Daarom ent de gemeente Den Haag jaarlijks 10.000 iepen in om de iepen beter te beschermen tegen de iepziekte.
De iepziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Ophiostoma ulmi. Konden de iepen deze ziekte nog wel overleven, tegenwoordig is er een agressievere vorm Ophiostoma novo-ulmi. De boom reageert op deze agressievere schimmel door zijn houtvaten af te sluiten. De bladen krijgen geen vocht meer en de boom sterft binnen een maand of drie. De verspreiding van de schimmel geschiedt volgens twee sporen. In de eerste plaats zorgt de iepenspintkever (Scolytus scolytus) voor verspreiding. De moederkever vreet een gang in de lengterichting van de stam of tak en legt aan weerszijden eitjes. De daaruit komende larven vreten ieder een eigen gang dwars op de moedergang (foto) op weg naar buiten om als volwassen kever uit te vliegen, de schimmel meenemend naar een volgende iep.
In de tweede plaats kan de schimmel zich verspreiden via wortelcontacten, tussen de verschillende iepen die niet ver van elkaar staan.

Voorkomen van iepziekte
Om de verspreiding van de iepziekte te voorkomen worden ca 9.000 iepen in de openbare ruimte jaarlijks ingeënt. Maar mocht een iep toch ziek zijn dan wordt hij binnen korte tijd gerooid om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Dit geldt ook voor particuliere bomen. Als u denkt dat ergens een zieke iep staat, meld dit dan aan de gemeente.