In de gemeente Den Haag staan zeer veel kastanjes, ook monumentale (o.a. Postzegelboom aan de Paleisstraat, de twee rijen aan de Sophialaan, Plein 1813, de verplaatste kastanje op de Koekamp). Toen eind 2004 bleek dat de bloedingsziekte bij kastanjes in de stad een groot probleem werd is op initiatief van de gemeente Den Haag een plan van aanpak ‘Red de kastanje voor Nederland’ opgesteld en is de landelijke Werkgroep Aesculaap ingesteld om het wetenschappelijke onderzoek te coördineren.
Uit het oriënterend onderzoek bleek dat een bacterie uit de Pseudomonas syringae groep duidelijk te relateren is aan de bloedingsziekte.
Vanwege de bloedingsziekte is de gemeente terughoudend met het planten van nieuwe jonge kastanjes.
De Wageningse Universiteit (WUR) monitort de kastanjes om het voortschreidende ziekteproces in de gaten te houden. Het is jammer dat de informatiepagina hierover van de website van de gemeente verwijderd. De bevindingen van Werkgroep Aesculaap staan in het eindrapport onderzoeksprogramma (2005): Red de kastanje voor Nederland.

De Bomenstichting Den Haag heeft bij de consultatieronde voor de nieuwe Natuurwet gepleit voor een landelijke coördinatie van bestrijding van boomziekten (iepziekte, kastanjebloedingsziekte e.d.).
De Bomenstichting Den Haag vreest dat de kastanjes uit het straatbeeld van de gemeente Den Haag verdwijnen en verzet zich dan ook tegen het nodeloos kappen van kastanjes.

kastanjedrama2