In Den Haag krijgt een boom de monumentale status als de boom tenminste 50 jaar is (criterium: leeftijd) en in een goede conditie verkeert (vitaliteit). Daarnaast moet de boom voldoen aan één van de volgende criteria:

  1. De boom heeft een voor de soort karakteristieke vorm (habitus).
  2. De boom is beeldbepalend en onvervangbaar voor zijn omgeving (onvervangbaar)
  3. De boom is verweven met de geschiedenis van de omgeving (cultuurhistorie)
  4. De boom is van een bijzondere groei- of snoeivorm (vorm)
  5. De boom is van een bijzondere of zeldzame soort (soort)
  6. De boom is zeldzaam door omvang en/of hoogte (omvang, hoogte)
  7. De boom is natuurwetenschappelijk waardevol omdat zeldzame planten of dieren huisvesting vinden in de boom (natuurwetenschappelijk).