Bomen in je buurt

Het kaartje van Bomen in je buurt toont het actuele overzicht van aanvragen, verleningen en weigeringen van kapvergunningen.

Zo wordt eenvoudig duidelijk waar aanvragen voor kapvergunningen lopen, welke verleend zijn en bij welke er nog ruimte is om bezwaar te maken. 

Bomenstichting Den Haag steunt dit initiatief van harte, en is blij dat langs deze weg de actuele Haagse situatie tav. bomenkap goed inzichtelijk wordt gemaakt voor de bevolking. 

Voordelen

De voordelen van het Bomen in je buurt kaartje zijn:

 • Alle vergunningsinformatie in één overzicht!
 • Mocht zonder vergunning (dus illegaal) gekapt worden, dan kan men een verzoek tot handhaving indienen.
 • Vergunningsaanvragen voor boomkap komen automatisch via dit kaartje in beeld. Het kaartje laat alle actuele aanvragen zien. Deze staan in geel aangegeven.
 • Vergunningsverleningen staan in rood en blauw aangegeven. In de eerste 6 weken na verlening kan men* nog bezwaar maken. Deze vergunningen staan in lichtblauw. Bij de informatie (klik op een boom-icoon) kan worden ingezien, wat de exacte besluitdatum was en tot wanneer de bezwaartermijn loopt. Bij donkerblauw is de laatste week voor de sluiting van de bezwaartermijn ingegaan. Er rest dan nog weinig tijd om het bezwaar op te stellen en in te dienen.
 • Als geen bezwaar is gemaakt leiden verleende vergunningen tot kap. Deze vergunningen staan in rood. Men* kan dan geen bezwaar meer maken. De procedure bij bezwaar kan trouwens langer duren. Vergunningen voor kap worden pas onherroepelijk als tijdig ingediende bezwaren niet zijn gehonoreerd.
 • Als men tijdens de bezwaarperiode of een beroepsperiode voortijdige kap vreest, dan kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend, waarmee dit voorkomen kan worden.
 • Geweigerde aanvragen of vergunningen staan in groen. Deze boom zal blijven staan. Hoera voor de boom!

*) direct omwonenden (in een straal van 100 m afstand van de boom of met zicht op de boom vanuit de eigen woning), en overig belanghebbenden.

Abonneer je op de berichtendienst van ‘Bomen in je buurt’

 

Abonneer je en ontvang nieuws over dreigende kap

Abonnees van Bomen in je buurt worden op de hoogte gehouden over kapvergunningen in hun leefomgeving. Voor hen wordt bijgehouden wanneer bomen in hun directe omgeving gekapt dreigen te worden. Zij ontvangen dan via e-mail updates over de vergunningsstatus, en kunnen zo ook tijdig bezwaar maken. Een jaarabonnement kost € 7,50.

Help ongeoorloofde kap mee voorkomen. Zo behouden we bomen!

Bomen in je buurt scant op kapaanvragen, -verleningen en -weigeringen. Dit vindt dagelijks plaats via speciaal ontworpen kapwachter-software. Wanneer er in een straal van 100 m rondom het adres van een abonnee een kapaanvraag of -vergunningsbesluit wordt gevonden, ontvangt deze abonnee automatisch een e-mailbericht van de berichtendienst.

Bomen in je buurt is een initiatief van J. Okkerman (JJO) en W. Hanhart.

Toelichting op de berichtendienst

Via de kapwachter-software worden automatisch e-mailberichten gestuurd aan abonnees in de buurt van de locatie van de vergunning(saanvraag). Zij kunnen direct iets betekenen en wat doen bij dreigende kap. De abonnees die deze berichten van Bomen in je buurt ontvangen kunnen bijdragen door een verzoek om handhaving in te dienen (in geval van illegaliteit = kappen zonder vergunning), of door bezwaar te maken (in geval van een verleende vergunning).

Je kunt abonnee worden via bijgaand formulier, icm. een jaarlijkse bijdrage van € 7,50. Deze bijdrage wordt op jaarbasis afgeschreven op de ingangsdatum van het abonnement.

Met de bijdragen van de abonnees kan Bomen in je buurt de software en de website onderhouden. Ook steun je zo de doelstellingen van de Bomenstichting Den Haag!

Wij delen geen persoonlijke gegevens

Bij de kapwachter-software worden postcodes en huisnummers gebruikt voor nauwkeurige afstandsbepaling tot boomlocaties.

Er wordt hierbij geen persoonlijke informatie van kapwachters gebruikt of gedeeld met externe partijen of derden.

Zie verder onze privacy-verklaring. Stel ons gerust evt. vragen hierover.

Aanmelden als abonnee (betaling via iDeal)

Hierbij abonneer ik me op de berichtendienst van Bomen in je buurt.

  Nederland
  • Nederland
  • Anders...
  Handmatig invoeren