In het geval dat u weet of vermoedt dat een boom zonder vergunning wordt gekapt of dreigt te worden gekapt, kunt u een verzoek tot handhaving indienen bij de bevoegde overheidsinstantie.

In Den Haag kunt u het handhavingsteam van de gemeente inschakelen: HHT_Boswachters@denhaag.nl.

Zie tevens Wetgeving