Wanneer er bomen staan op een bouwplaats, is het van groot belang dat deze op de juiste wijze worden beschermd. De gemeente Den Haag wil haar bomen op bouwplaatsen beschermen.
Ook Vereniging Stadswerk is actief op dit terrein. Zij heeft een flyer uitgegeven: ‘Boombescherming op bouwlocaties’.

De Bomenstichting heeft ‘Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen’ opgesteld. Ondanks alle voorschriften gaat er nog wel eens wat mis wanneer gewerkt wordt bij bomen.