• Ministerie (belast met) natuurbeheer – ziektenbestrijding