De Bomenstichting Den Haag heeft (in 2011, bij de consultatie over de toen voorliggende nieuwe Natuurwet) gepleit voor een landelijke coördinatie van bestrijding van boomziekten (iepziekte, kastanjebloedingsziekte e.d.). Vroeger was er bijvoorbeeld een landelijke bestrijding van de iepziekte, maar dat is losgelaten. Dat is jammer, omdat nu iedere beheerder op eigen wijze de bestrijding aanpakt of niet aanpakt. Dat is niet alleen duurder maar het brengt versnippering van beleid, beheer, kennis en bestrijdingsmogelijkheden met zich mee. En dat gaat ten koste van de (monumentale) bomen in het hele land.

Een landelijke – onafhankelijke – coördinatie zou als doel moeten hebben een gezamenlijke aanpak, beleid, beheer, kennisvermeerdering, e.d., waarbij samenwerking (inhoudelijk en financieel) mogelijk is met bijvoorbeeld de VNG, IPO, landelijke en lokale beheerorganisaties. Economisch gezien kan de markt hier goed op inspelen (goede werkgelegenheid – met kennis e.d.).