Wanneer u een vergunning aanvraagt moet u postcode en huisnummer intikken. Het loket heeft er helaas geen rekening mee gehouden dat bomen op openbaar terrein geen postcode en huisnummer hebben. Daarom kunnen locaties van bomen op openbaar terrein niet worden beschreven wanneer gemeenten een boom willen kappen. Dit heeft tot veel verwarring geleid.
Volgens Rijkswaterstaat kan het OLO-loket pas op z’n vroegst op 1 juli 2015 worden aangepast. Tot die tijd zullen publicaties van kapvergunningen van bomen op openbaar terrein veelal onduidelijk zijn als het om de exacte locatie gaat.