Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming Zuid-Holland

De Provincie heeft bij Verordening Uitvoering Wet Natuurbescherming Zuid-Holland nadere regels voor Houtopstanden opgesteld.

Deze verordening omvat een meldingsplicht, geeft eisen voor herbeplanting en herbeplanting op andere gronden (compensatie). Dit laatste is van toepassing bij de uitbreidingsplannen van Madurodam, die ten koste gaan van 0,6 ha bos.