Skip to main content

Deze oude eikenstoven op een wal langs de Laan van Poot vertegenwoordigen natuur- en cultuurhistorische waarden. De stoven zijn ontstaan door de hakhoutcultuur, waarbij de stam werd afgezet. Op het beboste terrein van Houtrust – zoals de Bosjes van Poot vroeger heetten – stond een boerenhoeve, zoals te zien op de kaart van Van der Sallem uit ca. 1650. DNA-onderzoek wees uit dat het inheemse eiken zijn.