Skip to main content

De Bomenstichting Den Haag maakte samen met twee andere partijen bezwaar tegen de kapvergunning van 227 bomen op het terrein dat door Madurodam is geannexeerd. Maar tijd om het bezwaar toe te lichten was er niet. De Adviescommissie Bezwaarschriften had slechts drie kwartier uitgetrokken voor de hoorzitting. 

Voor een ingewikkeld dossier als Madurodam is dat natuurlijk veel te weinig. De Bomenstichting Den Haag werd halverwege haar toelichting het woord ontnomen. De bezwaarmakers kregen te weinig tijd de tekeningen van de vertegenwoordigers van Madurodam te bekijken. Omwille van de tijd stelde de commissie geen vragen. En dat terwijl de gemeente zich in allerlei bochten heeft gewrongen om Madurodam tegemoet te komen.

Wettelijk verplichte ontheffing ontbreekt
Een aantal belangrijke knelpunten kwam niet genoeg aan bod tijdens de hoorzitting. Een daarvan is de compensatie van de te kappen bomen. Herplant moet op hetzelfde terrein plaatsvinden. In dit geval staat de herplant echter gepland voor een ander terrein. Hiervoor is een ontheffing nodig. Maar die is nog niet afgegeven. Daarnaast is het vreemd dat er een kapvergunning is verleend waarin meer bomen mogen worden gekapt dan nodig is.

We zijn ons nog aan het beraden over eventuele vervolgstappen rondom deze gang van zaken.