Skip to main content

Om een betere OV verbinding tussen het NS-station Den Haag Centraal en Scheveningen aan te leggen besloot het college van B en W een tramtunnel aan te leggen, met subsidie van Haaglanden en het rijk. De tramtunnel was duur maar werd beargumenteerd dat tram en auto-verkeer elkaar minder zouden hinderen. De tunnel zou ten koste gaan van veel (monumentale) bomen. Studies wezen echter uit dat de tunnel de reistijden nauwelijks zou verkorten en dat de problematiek rond het autoverkeer zou blijven bestaan. Alternatieve oplossingen – zoals een boomviadcut – bleek onhaalbaar: het college en de raad wilden niet zoveel geld uittrekken voor bomen. Bovendien was de slagingskans van deze innovatieve oplossing onbekend. Het zag ernaar uit dat de monumentale kastanjes zouden moeten sneuvelen. Dat gaf zoveel commotie dat het college onder druk van publieke opinie uiteindelijk ervoor heeft gekozen om de monumentale kastanjes te behouden. Dit was mogelijk door de tramrails ter hoogte van de monumentale kastanjes – tussen de Dr. Kuyperstraat en de Riouwstraat – in de richting van de huizen te verplaatsen.
De Bomenstichting heeft zich ingezet om de bomen te behouden. Daartoe zochten we samenwerking met bewonersorganisaties, politieke partijen en hebben we aangedrongen op een advies van een onafhankelijke boomdeskundige (Annemiek van Loon).