Skip to main content

Het Advies van de Welstands- en monumentencommissie is in tweede instantie positief over het gewijzigde plan (15-10-2014).  Maar over de bomen wordt met geen woord meer gerept, terwijl ze wel de bescherming hebben van het Rijksbeschermd Stadsgezicht. De Welstandscommissie had in eerste instantie bezwaar tegen het voorgestelde groenplan omdat er geen enkele boom op het dek van de partkeergarage geplaats zou worden. De Welstandscommissie vond bovendien dat de positionering van de bomen de betekenis van het Tournooiveld als schakel tussen de Lange V ijverberg en het Korte Voorhout zou moeten onderstrepen.
In tweede instantie kan de commissie instemmen met het nu voorliggende ontwerp van de parkeergarage onder het Tournooiveld, zij ziet de wijzigingen in het ontwerp als een kwaliteitsslag. Maar over het groenplan staat geen woord meer geschreven. De inrit van de parkeergarage is verkort waardoor deze het straatprofiel minder verstoort. Ook het zorgvuldig ontworpen en transparante spijlenhekwerk draagt hieraan bij. Ter plaatse van de uitrit zijn aan de zijde van het Lange Voorhout banken gepositioneerd, deze banken zorgen ervoor dat de uitrit een minder grote belemmering vormt op het Tournooiveld. De detaillering van de in- en uitrit is zorgvuldig, ook de toegepaste materialen acht de commissie hoogwaardig. De wanden van de in- en uitrit worden bekleed met gepigmenteerde en gepolijste betonplaten in een antraciete kleurstelling. De architectonische uitwerking van de toegangshuisjes is zorgvuldig, de twee huisjes zijn verschillend van vorm maar hebben dezelfde architectonische uitwerking. De commissie acht de detaillering en materialen van de huisjes hoogwaardig, de combinatie van transparant glas en koperen bekleding passend goed in de monumentale omgeving. De huisjes worden verlicht met behulp van zogenoemde ‘downlights’ achter iedere stijl van de kozijnen. De commissie acht het gepresenteerde ontwerp voor het maaiveld hoogwaardig, de nieuwe inrichting verbetert het aanzicht van deze stedelijke ‘kamer’. De twee ventilatieroosters ter plaatse van de toegangshuisjes hebben een vergelijkbare kleurstelling als de bestrating. Met de schuin liggende lamellen worden de roosters zo een onderdeel van de verharding. De commissie acht de voorgestelde uitwerking van de roosters passend bij het hoogwaardig ontworpen maaiveld.

Lees ook