Skip to main content

Beoordeling Gemeenteraad op stemgedrag

Het “Behoud Haags Groen Keurmerk” is in het leven geroepen om politieke partijen te stimuleren om het Haagse groen te behouden en te versterken. Bijna alle Haagse partijen beroepen zich op een groen verkiezingsprogramma maar zoals wij weten worden verkiezingsbeloftes vaak gebroken. Daarom kijken wij niet naar verkiezingsprogramma’s maar naar wat partijen in werkelijkheid hebben gedaan voor ons groen.

Samen met Behoud Haags Groen hebben we het stemgedrag van de Haagse partijen beoordeeld en gerangschikt op groenvriendelijkheid. Als uitgangspunt gebruiken we de tabellen die we hebben gemaakt vanaf december 2016. Partijen met een groen stemgedrag krijgen ons KEURMERK. Partijen die een aanmoediging nodig hebben krijgen een eervolle NOMINATIE.

Naar aanleiding van het stemgedrag kunnen KEURMERKEN en NOMINATIES toegekend of ingevorderd worden…

Wij feliciteren de Partij voor de Dieren en Groen Links met het behalen van het “Behoud Haags Groen Keurmerk”. Met hun stemgedrag hebben zij bewezen een groot hart te hebben voor het Haagse groen.

Wij moedigen de SP en Groep de Mos aan met de “Behoud Haags Groen Nominatie”.

 

Lees hoe wij tot onze beoordeling komen.

Het stemgedrag van de partijen is verdeeld over twee tabellen. Een tabel over raadsvoorstellen en een tabel voor stemmingen over moties en amendementen over groene onderwerpen. Onderaan de tabellen staan de tellingen.

Eerst de tabel over raadsvoorstellen:

Stemmingen gemeenteraad raadsvoorstellen totaal versie 20-02-201In de tabel zijn de voorstemmen bij de raadsvoorstellen weergeven door groene vlakjes. Helaas zijn niet alle raadsvoorstellen goed voor ons groen. Daarom hebben we stippen in de vlakjes gezet die aangeven of de stemmen groen zijn of niet (en vise versa). De raadsvoorstellen met de witte stippen hebben we niet meegenomen in onze beoordeling. Deze raadsvoorstellen konden door ons niet als ‘voor’ of ’tegen’ worden gekwalificeerd omdat ze te veelomvattend zijn (ze gaan over veel meer dan groen alleen). Er blijven dan 13 raadsvoorstellen over voor de beoordeling. Die gaan we omzetten naar rapportcijfers…

Wij gaan uit van de 13 stemmingen (als een partij niet gestemd heeft zien wij dat als tegenstem). Om tot een rapportcijfer te komen tussen 1 en 10 gebruiken we dus de factor 10/13 = 0,77

De Partij van de Eenheid (PvdE) heeft te weinig gestemd en wordt gedisqualificeerd. De tijdelijke fracties houden we buiten beschouwing

rapportcijfers-raadsvoorstellen-lijst-2diagram-rapportcijfers-raadsvoorstellen-6En de tabel voor stemmingen over moties en amendementen over groene onderwerpen: De kleuren van de “voor” of “tegen” stemmen (groen en rood) komen overeen met “voor” of “tegen” het Haagse groen.

Dat ziet er zo uit in een diagram:

We gaan deze cijfers ook omzetten naar rapportcijfers. Wij gaan uit van de 65 stemmingen (als een partij niet gestemd heeft zien wij dat als tegenstem). Om tot een rapportcijfer te komen tussen 1 en 10 gebruiken we dus de factor 10/65 = 0,15.

Berekenen we het gemiddelde tussen de twee rapportcijfers dan komen we tot dit resultaat:

eindcijfers-logos