De Bomenstichting Den Haag (hierna: BDH) werkt kort gezegd aan het beschermen van Haagse bomen en de verspreiding van informatie over die bomen en over de activiteiten van de Stichting. De volledige tekst van de statutaire doelstelling is te vinden op de pagina ‘Over ons’, over de BDH zelf. Bij het nastreven van de doelstelling onderneemt BDH veel activiteiten. BDH verwerkt in dit kader onder andere persoonsgegevens en doet dat met respect voor uw privacy.

Welke persoonsgegevens ?

Het gaat in de eerste plaats om persoonsgegevens, die worden ontvangen van personen die zich aanmelden als:

  • vrijwilliger 
  • vabonnee op de nieuwsbrief of
  • vabonnee op de ‘Kapwacht berichtendienst’ van ‘Bomen in je buurt’ van JJO Datascience.

De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de verdere contacten in het kader van het werk van de Stichting en van het financiële beheer.

Daarnaast kan het gaan om gegevens van degenen die informatie of advies vragen, met het oog op de beantwoording daarvan.

Het gaat bij dit alles om naam en e-mailadres, die bij de aanmelding door de betrokken personen worden verstrekt. Die gegevens worden door BDH dus met hun toestemming verwerkt.

Deze persoonsgegevens worden ook gebruikt om de ‘Kapwacht berichtendienst’ van ‘Bomen in je buurt’ te kunnen leveren aan degenen die zich inschrijven als abonnee van de ‘Kapwacht’ berichtendienst.

Als men om zich op te geven gebruikmaakt van een van de formulieren op de website van BDH, heeft dat het voordeel dat de gegevens in versleutelde vorm worden overgebracht.

Het formulier op de website voor het doen van donaties voorziet niet alleen in rechtstreekse overboeking, maar ook in betaling via IDEAL of Creditcard.

De donateurs moeten op het formulier invullen:

  • of het gaat om een eenmalige bijdrage dan wel om een bijdrage per maand, kwartaal of jaar, waarbij ook facultatief gemeld kan worden of de donatie voor een specifiek project is bestemd;
  • naam en e-mailadres;
  • het bedrag van de donatie.

Het formulier op de website voor het inschrijven als abonnee van de ‘Kapwacht berichtendienst’ voorziet in een jaarlijkse inning van de abonnementskosten van ‘Bomen in je buurt‘ van JJO Datascience via automatisch incasso en maakt gebruik van ‘iDeal’.                                                 

Abonnees op de Kapwacht berichtendienst moeten op het formulier invullen:

  • naam en e-mailadres;
  • postcode en huisnummer.

Leveren van diensten voor de ‘Kapwacht berichtendienst’ van ‘Bomen in je buurt’ van JJO Datascience
Om diensten te verlenen voor de ‘Kapwacht berichtendienst’ worden behalve voor- en achternaam, het mailadres, ook de postcode en huisnummer gevraagd. Deze gegevens worden – met instemming – door ‘Bomen in je buurt’ van JJO Datascience verwerkt.

Alle betalingen worden afgehandeld door Mollie B.V., kantoorhoudend aan de Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam. Mollie B.V. beschikt over een vergunning voor betaaldienstverlening conform de Wet financieel toezicht en staat als zodanig onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. BDH heeft een gebruikersovereenkomst afgesloten met Mollie, waarin ook voorzien is in privacybescherming. Door de gevraagde gegevens te verstrekken geeft de donateur mede toestemming voor de verwerking daarvan door Mollie.

Donaties kunnen ook rechtstreeks (zonder gebruik van het donatieformulier) worden overgemaakt naar de bankrekening van BDH. Alsdan verwerkt BDH in het kader van het beheer van de BDH-bankrekening naam en bankrekeningnummer van de betrokkene. Daarop is dan voor BDH de fiscale bewaarplicht gedurende 7 jaar van toepassing.

Download Privacyverklaring (pdf)

Verwerking

Voor de verwerking van uw gegevens, al dan niet via analytische of functionele cookies (zie hierna) geeft u toestemming door formulieren of knoppen/buttons op de BDH-website te gebruiken.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt door bestuursleden en vrijwilligers ten behoeve van de taken die zij voor onze Stichting uitvoeren. Allen zijn op de hoogte van het BDH- privacybeleid. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.

Alle bestuursleden en vrijwilligers die persoonsgegevens voor BDH verwerken lopen jaarlijks de mails en andere documenten op hun computers na die betrekking hebben op het werk voor BDH en bezien of deze, of althans de daarin voorkomende persoonsgegevens van derden, moeten worden gewist. Persoonsgegevens in documenten die zijn opgeslagen in het kader van een inmiddels afgerond project of beëindigde actie of worden dan gewist.

Voor donateursgegevens is de minimale verwijderingstermijn zoals gezegd 7 jaar.

Beveiliging

BDH zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Bij aanmelding of een ander contact via het formulier op de website is er een voorziening waardoor de gegevens versleuteld aan BDH worden doorgegeven (BDH heeft een zogenaamd SSL-certificaat). Een onverhoopt optredend datalek wordt onverwijld gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, in overeenstemming met de wettelijke verplichting daartoe.

Afmelden of doorgeven van correcties/wijzigingen

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur, abonnee van de Nieuwsbrief of van de ‘Kapwacht berichtendienst’ van ‘Bomen in je buurt’ van JJO Datascience. Stuur daarvoor een mail aan info@bomenstichtingdenhaag.nl. Ook correcties van uw door BDH opgeslagen persoonsgegevens en adreswijzigingen of andere wijzigingen kunt u ter verwerking doorgeven aan dit mailadres. Ook kunt u langs deze weg gebruikmaken van uw wettelijke inzagerecht.

Cookies

Bij bezoek aan onze website worden geen tracking cookies (waarmee uw surfgedrag kan worden gevolgd) op uw computer geplaatst. Er is wel een analytische cookie om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Een en ander geschiedt op basis van geanonimiseerde gegevens, dus met name zonder de IP-adressen van de bezoekers.

Daarnaast worden functionele cookies geplaatst bij gebruik van de knoppen op de website waarmee men webpagina’s kan “liken” of delen (“tweeten”) op Facebook en Twitter.  De bescherming van de daarmee verkregen gegevens is een verantwoordelijkheid van Facebook en Twitter.