In 1996 is de Adviesraad Monumentale Bomen officieel ingesteld bij het vaststellen van de Bomenverordening door de gemeenteraad van Den Haag. Tegelijkertijd is de ambtelijke werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van Dienst Stadsbeheer en Dienst Stedelijke Ontwikkeling. In 2019 is de Adviesraad opgegaan in de Werkgroep. De werkgroep is niet onafhankelijk. De Dienst Stedelijke Ontwikkeling doet al jaren niet meer mee.

De Werkgroep Monumentale Bomen bestaat uit vertegenwoordigers van Dienst Stadsbeheer, Bomenstichting, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en omstreken (AVN) en een onafhankelijke boomdeskundige.

Adviezen

De Werkgroep Monumentale Bomen geeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag adviezen.
De adviezen beslaan de volgende werkterreinen.
1. Het geven van gevraagd en ongevraagd advies over bomen, die op de lijst van monumentale bomen staan.
2. Het eens in de 5 jaar doen van een voorstel aan het college over de samenstelling van de lijst van monumentale bomen.

Jaarverslagen

De Werkgroep (en voorheen de Adviesraad) Monumentale Bomen brengt jaarlijks verslag uit aan het College van B&W.
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012

> Lees meer hierover op de website van de gemeente