Skip to main content

Naar aanleiding van tellingen van kapvergunningen hebben we een brief aan het college en de gemeenteraad geschreven. De trieste conclusie luidt dat de doelen voor deze collegeperiode om bomen alleen te kappen als het aantoonbaar niet anders kan, niet is gehaald. Bovendien zal het doel om 5% meer blad voor de stad te realiseren niet worden bereikt. In feite staan er steeds minder bomen in de stad en is er steeds minder blad voor de stad. We hebben aanbevelingen gedaan voor het nieuw te vormen college.
Zie ook ons bericht over het Haagse groen dat kind is van de rekening in elk college