Skip to main content

De Bomenstichting Den Haag heeft in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 een presentatie gegeven over de rol van bomen in een klimaatbestendige stad. Wordt de waarde van een boom nu nog bepaald door kosten en afschrijving, in de toekomst zullen de zgn ecosysteemdiensten van een boom en de daarmee samenhangende baten steeds groter gewicht gaan krijgen. We denken daarbij aan: leveren van zuurstof, opnemen van CO2 en NOx, drinken van water, dempen van temperatuur, verbeteren van luchtkwaliteit, waarden van vastgoed. Het model i-tree afkomstig uit Amerika – zal een belangrijke tool worden om de baten in geld uit te drukken.
Niels Al heeft namens de gemeente Den Haag het huidige beleid toegelicht en Roelof Stuurman van Deltares heeft vanuit de wetenschappelijke hoek aangegeven wat nodig is om een concrete doelstelling te formuleren.
Het stadsgesprek leverde veel inzichten op voor de gemeente Den Haag.

De dag daarvoor heeft de TU Delft het rapport “Haagse Hitte” aan de wethouder Wijsmuller (duurzaamheid) aangeboden.