Skip to main content

Boomplaatsen

Door 24 juni 2014augustus 12th, 2019Algemeen bomennieuws

De Bomenstichting heeft een brief geschreven aan het college van Burgemeester en Wethouders met vragen over het aantal boomplaatsen. Nu de collegeperiode voorbij is, is het een goed moment om terug te kijken op de afgelopen 4 jaar. Directe aanleiding is de Jaarrekening Dienst Stadsbeheer 2013 (dd. 14 maart 2014) met concrete gegevens over 2013.
De wens om terug te blikken vloeit voort uit de zorg van de Bomenstichting Den Haag over de ‘vergrijzing’ van onze Groene Stad aan Zee.