Skip to main content

De Kaart groen erfgoed bundelt onder meer gebieden met oude boskernen, houtwallen en heggen, rijksbeschermde buitenplaatsen met beschermde groenaanleg, nationale parken en gegevens uit de eerste Nederlandse bosstatistiek (1938-1942).

Met de Kaart groen erfgoed ziet u welke oude boskernen er in Den Haag te vinden zijn: de Bosjes van Poot en het Uilenbos. Oude boskernen zijn zeldzaam. Met deze kaart kunt u de oude boskernen beter herkennen. Het gebruik en beheer ervan verdienen een goede afstemming met dit oude erfgoed.

De Kaart groen erfgoed is het resultaat van de samenwerking tussen Bert Maes en de Rijksdienst van het Culturele Erfgoed (RCE). De Kaart groen erfgoed is sinds 1 juli 2016 openbaar en zal regelmatig worden geactualiseerd.