Skip to main content

Tijdens de vergadering van de Commissie Leefomgeving op 27 mei heeft de Bomenstichting Den Haag gepleit om alle bomen op het Kerkplein te laten staan. Wethouder Revis had 3 schetsontwerpen gepresenteerd, waarbij 14-17 van de 27 bomen gekapt zouden moeten worden om plaats te maken voor perkjes, hagen,  eventueel een fontijn. We hebben ook gevraagd om – waar mogelijk – meer bomen rondom de Kerk te planten opdat ze later de monumentale status kunnen verkrijgen en zo bijdragen aan het historische karakter van het Kerkplein. We hebben aanbevolen om het Kerkplein met behulp van bomen te verbinden met pleinen en straten in de omgeving zoals het Buitenhof en daarmee de Lange Vijverberg.
Wonderlijk genoeg ontbrak in het Schetsontwerp de beschrijving van 2 monumentale platanen bij de Grote Kerk. Ze zijn 115 jaar oud en beeldbepalend. De grootste heeft een stamomtrek van 3,66m.
Overigens bevatte het Schetsontwerp geen concrete aantallen van de bomen, die gerooid zouden moeten worden. Dat moesten we zelf opmaken door de verschillende tekeningen in het Schetsontwerp met elkaar te vergelijken: de huidige situatie met 27 bomen en de toemomstige situaties met 10 -13 bomen.

Ook andere organisaties, die inspraken,  en de woordvoerders van de meeste fracties hebben gepleit voor het behoud van bomen.
De wethouder zal het Schetsontwerp aanpassen en het  Voorlopig Ontwerp voor het eind van het jaar aan de gemeenteraad opsturen. Natuurlijk houdt de Bomenstichting Den Haag de vinger aan de pols.