Skip to main content

Vrijwel alle fracties in de Statencommissie-Verkeer en Milieu (VenM) zijn het erover eens dat het anders moet! Van links tot rechts is er steun voor de bomen en is gevraagd om maatwerk.
De gedeputeerde (Vermeulen, VVD) heeft de volgende toezeggingen gedaan: meer maatwerk, meer communicatie vooraf met omwonenden, belanghebbenden en groene partijen.
De ANWB maakt een draai en komt op voor de bomen (en de fietsers).
De SP bepleitte een visie op bermbeheer.
Laten we met elkaar volgen, hoe deze toezeggingen tot uitvoering worden gebracht.
Lees ook de website van de Bomenridders Rotterdam.