Skip to main content

Het initiatiefvoorstel van GL ‘door de bomen het bos weer zien’ was een voorstel voor zorgvuldigheid en transparantie in de communicatie en toetsing van bomenkap (RIS281585). Kennelijk is dat al weer uit het geheugen verdwenen, want het tegenovergestelde is gebeurd.
De Bomenstichting Den Haag trok aan de bel: gebleken is dat de gemeente Den Haag verantwoordelijk is.

Tot 1 mei was het vrij eenvoudig om op de website van de gemeente kapvergunningen te vinden via het Gemeenteblad of via Gemeenteberichten met de zoekfunctie en het trefwoord “kappen”. Dat gold ook voor de mailservice van de overheid: berichten uit uw buurt, waar heel veel mensen van gebruik maken,. Met de zoekfunctie van het mailprogramma kon je makkelijk zoeken met ‘kappen’.
Sinds 1 mei is dit alles drastisch gewijzigd. De gemeente Den Haag heeft het Gemeenteblad en Gemeenteberichten stopgezet met een verwijzing naar de publicaties op de website van de overheid.
Wat ernstiger is, is dat de gemeente ervoor gekozen heeft om de woorden ‘kappen’ en ‘boom/bomen’ niet meer in de titel van het bericht en de korte toelichting eronder te zetten. Juist bij de mailservice is dat van cruciaal belang omdat de zoekfunctie filtert op de titel en de korte toelichting, niet op de tekst binnen het bericht.  Vanaf 1 mei moet je dus, als je gebruik maakt van de mailservice, ieder bericht openen om te zien of het om een kapvergunning gaat of een andere omgevingsvergunning.
Bovendien is de link van de locaties waar de bomen staan verdwenen. Tot 1 mei kon je met het aanklikken van de link via streetview precies zien voor welke boom een kapvergunning was aangevraagd.

De Bomenstichting Den Haag heeft daarom de gemeente gevraagd om de woorden ‘kappen’ en ‘boom/bomen’ weer in de titel en de korte toelichting op te nemen.  Zodat het weer makkelijk is om te zoeken naar kapvergunningen. De Bomenstichting Den Haag heeft ook gevraagd de link naar de locatie te herstellen.
Want daar ging het initiatiefvoorstel van GL over: zorgvuldigheid en transparantie in de communicatie en toetsing van bomenkap.