Skip to main content

Onlangs werd bekend dat er als gevolg van een uitspraak van de Raad van State geen horeca op de Koekamp komt. Daardoor zal de rust aldaar niet nog meer worden verstoord dan de komende herstructurering toch al veroorzaakt, met voorzienbare schadelijke gevolgen voor het groen aldaar. Echter, de overige onderdelen van het plan waartegen BDH en collega- stichting SOS beroep instelden gaan wel door. Er zullen hierdoor diverse mooie bomen op de Koekamp gaan sneuvelen. Deze rechtszaak was dus zeker geen onverdeeld succes.

Er zijn gelukkig in eerdere gevallen wel degelijk vele bomen van de ondergang gered door Haagse bomenacties. BDH speelde daarbij, meestal ter ondersteuning van omwonende Hagenaars, een (kleine of grote) rol. Vaak trok BDH samen op met andere organisaties. Wij vermelden hieronder enkele voorbeelden van geslaagde acties:

  • De bekende rij prachtige monumentale kastanjes langs Koninginnegracht is blijven staan bij de verbreding van het tramspoor naar Scheveningen. Aanvankelijk was het plan van de gemeente dat deze zouden moeten wijken, maar uiteindelijk werd het spoor wat naar de huizenrij verschoven.
  • De bomen langs de Laan van Meerdervoort tussen Azaleastraat en De Savornin Lohmanplein bleven bij de herstructurering van die laan gelukkig ook staan. Een oplossing voor het parkeerplaatstekort in de omgeving werd elders gevonden in een door de wethouder ingestelde denktank, waarin de omwonenden een grote rol speelden, nadat de gemeente bij de rechter onderuit was gegaan.
  • De krimlinden op het Paleisplein, die werden bedreigd door een onvoldoende doordacht opleukingsplan voor dat plein, bleven staan. Een breed gedragen actie van omwonenden, individuele vasthoudende bomenliefhebbers en groene organisaties had resultaat.
  • Een nog breder in de stad gedragen actie behoedde de Scheveningse Bosjes voor omvorming tot een ‘Internationaal park’. Dat plan voorzag in ontsluiting van de Bosjes, door het aanleggen van ruime entreegebieden en brede verlichte betonpaden en het scheppen van ruimte voor ‘foodtrucks’. Een en ander zou de rustige natuurlijke sfeer enorm verstoren en het groen, inclusief bomen, aantasten. BDH nam deel aan breed georganiseerd verzet, dat culmineerde in een grote demonstratieve optocht van vele Hagenaars. Wethouder Revis blies het plan subiet af.
  • Bij de recente herprofilering van de ringweg op het traject Sportlaan konden enkele bedreigde fraaie iepen worden gered. Zij werden via een spectaculaire verplanting verplaatst naar de andere zijde van die laan. BDH had hiertoe een voorstel gedaan.