Skip to main content
All Posts By

iAdmin

10-puntenplan: Met bomen een beter leven

Door Berichten, Verkiezingen

Het behoeft geen betoog dat groen, bomen in het bijzonder, van onschatbare (ook cultuurhistorische) waarde zijn, voor de stad, voor de mens. De gemeente kan niet om de effecten heen van klimaatverandering en extremere weersomstandigheden (hitte, overmatige regenval), verslechterde luchtkwaliteit, verlies aan biodiversiteit. Een toenemend aantal inwoners maakt de toch…

Lees meer

Succesvolle Haagse bomenacties

Door Algemeen bomennieuws

Onlangs werd bekend dat er als gevolg van een uitspraak van de Raad van State geen horeca op de Koekamp komt. Daardoor zal de rust aldaar niet nog meer worden verstoord dan de komende herstructurering toch al veroorzaakt, met voorzienbare schadelijke gevolgen voor het groen aldaar. Echter, de overige onderdelen…

Lees meer

Tram 16

Door Tram 16

De gezamenlijke bewonersorganisaties, SOS Den Haag en de Bomenstichting Den Haag hebben bezwaar aangetekend tegen de bomenkap langs het traject van tram 16S (door het Statenkwartier) en tram 16 Z (door het Zeeheldenkwartier) De beslissing op dit bezwaar zal ca week 5 van 2022 bekend zijn. UITNODIGING Als bewoner van…

Lees meer

Wat is de warmtetransportleiding?

Door Warmteleiding

Met een nieuwe transportleiding, ook wel WarmtelinQ tracé Vlaardingen – Den Haag (voorheen Leiding door het Midden), wil men restwarmte uit de Rotterdamse haven naar het bestaande warmtenet van Den Haag transporteren. Er wordt echter al warmte geleverd aan het bestaande warmtenet in Den Haag door de Unipercentrale aan de…

Lees meer

Plan Koekamp ingrijpender dan voorgesteld

Door Koekamp

Omdat de gemeente onduidelijke tekeningen heeft gepresenteerd hebben wij deze animatie gemaakt: de huidige situatie (Google) en de toekomst (tekening uit de Leidraad stadentrees). We hopen dat u nu beter ziet wat de gemeente en SBB van plan zijn. Een onzalig plan, in strijd met alle beschermende regels die voor…

Lees meer