Skip to main content

Vrijwilligers gezocht! 

De Bomenstichting Den Haag zoekt nog enthousiaste vrijwilligers. Den Haag is rijk aan bomen, en dat willen we graag zo houden. De verdichting van de stad en schaalvergroting van het OV zetten het groen echter steeds meer onder druk. Door de vele projecten en plannen – de uitbreiding van Madurodam, de herinrichting van de Koekamp etc. – is versterking zeer welkom.
We vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers eigen initiatieven nemen. Verder kunnen we allerlei deskundigheid goed gebruiken, zoals bomenkennis, juridische kennis, handigheid met werken op facebook en berichten plaatsen op onze website, fondswerving, contacten onderhouden met andere organisaties, bewoners enz.

Hebt u tijd over én veel liefde voor de natuur en voor bomen in het bijzonder? Meld u dan aan via info@bomenstichtingdenhaag.nl .