Skip to main content
All Posts By

Susana Overlack

Vrijwilligers gezocht!

Door Algemeen bomennieuws
Vrijwilligers gezocht!  De Bomenstichting Den Haag zoekt nog enthousiaste vrijwilligers. Den Haag is rijk aan bomen, en dat willen we graag zo houden. De verdichting van de stad en schaalvergroting van het OV zetten het groen echter steeds meer onder druk. Door de vele projecten en plannen – de uitbreiding...
Lees meer

Kunst geïnspireerd door bomen

Door Algemeen bomennieuws
Natura artis magistra — ‘De natuur is de leermeesteres van de kunst’ Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan de einder staan   – Herinnering aan Holland, H. Marsman, 1936  Weerspreuk: Als in maart felle wind gaat komen, komt er veel fruit aan de...
Lees meer

Herman’s praatje

Door Algemeen bomennieuws

Herman’s praatje   In deze rubriek laten we Herman Poelsma aan het woord over bomen in de stad.   Herman werkte jarenlang bij de Groenafdeling van de gemeente en was daarna docent op de Land- en tuinbouwschool. Hij adviseert namens de BDH particulieren bij problemen met bomen in hun tuin.   Kleurrijke bomen  Het voorjaar is daar en al het groen begint weer…

Lees meer

Herinrichting Koekamp

Door Koekamp

In de raadsvergadering van 14 februari jl. stemde de gemeenteraad in met het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Koekamp. Hiermee geeft de raad weer eens aan weinig waarde te hechten aan het in stand houden van cultuurhistorisch groen erfgoed. De Koekamp wordt grondig aangepakt om de omgeving van de stadsentree Den Haag Centraal…

Lees meer

Uitbreiding Madurodam

Door Berichten, Madurodam

In september 2015 maakte Madurodam bekend te willen uitbreiden in de Scheveningse Bosjes. Het miniatuurpark wil vooral overdekte attracties bouwen om minder weersafhankelijk te zijn en meer bezoekers te trekken. Dit leidde direct tot groot protest. De (sociale) media stonden bol van de verontwaardigde en boze reacties. Het kwam in…

Lees meer

Populierenkap

Door Populieren

In het kader van het populierenvervangingsplan van de gemeente Den Haag zullen er in  2022 en 2023 ruim 550 populieren worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen. Zie ook de gemeentelijke pagina over het populierenvervangingsplan van de gemeente. In 2019 en in 2020 zijn ruim tweeduizend populieren gekapt en vervangen….

Lees meer

Nieuwe Bomennota 2019

Door Algemeen bomennieuws

Dit jaar zal de nieuwe Bomennota van de gemeente Den Haag het licht zien. De bomennota bestaat naast de meer algemene Agenda Groen voor de stad (2016) en schetst kaders voor beleid ten aanzien van het boombeheer. De vorige nota dateert van 2008.   In de vergadering van de commissie Leefomgeving…

Lees meer