Skip to main content

Zienswijze Landgoed Oosterbeek: aanvraag kapvergunning oude eikenlaan

Door 24 juni 2014augustus 12th, 2019Algemeen bomennieuws

De gemeente Den Haag had een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente Wassenaar om een oude laan met eiken te mogen rooien. De Bomenstichting heeft een zienswijze ingediend omdat de eiken geen slechte vitaliteit hebben zoals een boomonderzoeker in zijn rapport beschreef (12-11-2013). Het gaat om een groot aantal oudere eiken met cultuurhistorische waarden op het Rijksmonument Oosterbeek. Ze staan beschreven in het document van het Rijksdienst voor Culturele Erfgoed: “Een jaarringenonderzoek wees uit dat de eiken aan de hoofdlaan door het hele park zijn aangeplant in de jaren tachtig van de negentiende eeuw”.
Deze eikenlanen zijn van groot belang vanwege de erfgoedwaarde, natuurwaarde en genetische waarde. Er ligt veel kennis in besloten van oude cultuurvariëteiten, historische plantafstanden, historische boomkroonbehandelingen.
De gemeente Wassenaar heeft op grond van de zienswijze aan de gemeente den Haag gevraagd eerst een integraal plan op te stellen voordat er verdere maatregelen worden genomen.