Skip to main content

In de gemeente Den Haag heeft de essentaksterfte over het algemeen nog niet tot problemen geleid. De Haag heeft als voordeel dat veel van onze bossen hoger en droger liggen waardoor er minder essen zijn aangeplant of zich spontaan hebben gevestigd. Ook in b.v. De Uithof en Madestein, waar veel meer essen staan, valt het tot op heden mee. Den Haag heeft weinig essen als straatbomen en degene die er staan zijn aardig verdeeld in soorten en variëteiten.
De Universiteit van Wageningen (WUR) heeft een protocol opgesteld voor beheerders.
Op de website van de WUR zijn 10 vragen en antwoorden beschreven over deze ziekte.

Groenbeheerders van Den Haag zien uiteraard ook wel essen met de eerste symptomen, maar de gemeente Den Haag hanteert daarbij de richtlijn van Wageningen om deze  bomen zo veel mogelijk met rust te laten. Hoe minder je snoeit, knot, afzet, des te minder energie dit kost van de bomen. Juist bij bomen die stevig beetgepakt worden en die vervolgens opnieuw willen uitlopen, is de kans groter dat de jonge scheuten afsterven waardoor assimilatie minder mogelijk is en de boom verder inteert op zijn reserves.
Of we het in Den Haag ook zo zullen houden de komende jaren is natuurlijk de vraag, maar op dit moment mogen we dus niet klagen.

In het Haagse Bos zijn wel veel essen min of meer aangetast door de ziekte. Staatsbosbeheer (eigenaar en beheerder) gaat de essen kappen op grootschaliger wijze dan het protocol van de WUR adviseert.
Lees hier meer informatie over de essentaksterfte.