Skip to main content

De voorgestelde compensatie voor het te kappen bos achter Madurodam voldoet niet aan de wettelijk gestelde eisen. Dat blijkt na toetsing door Bomenstichting Den Haag (BDH).

Sceptisch is BDH over de economische cijfers waarop nut en noodzaak voor Den Haag berusten. Deze komen uit een, in opdracht van Madurodam, opgesteld rapport. De Bomenstichting vindt dat de cijfers van Madurodam klakkeloos en kritiekloos zijn overgenomen. Het lijkt BDH verstandig de cijfers alsnog door een onafhankelijk deskundige te laten toetsen.
BDH wijst het collegevoorstel voor de uitbreiding van Madurodam af en roept de gemeenteraad op datzelfde te doen.

Opzij geschoven
De BDH heeft meer kritiek op het voorstel. Zo is aan de randvoorwaarden voor de uitbreidingsplannen niet voldaan (de Bomenstichting kon zich vinden in die randvoorwaarden). Daarnaast zijn de grenzen in de Beheersverordening Van Stolkpark – Scheveningse Bosjes, de beleidsnota Stedelijke Groene Hoofdstructuur en de aanwijzing van de Bosjes tot Rijksbeschermd Stadsgezicht allemaal opzij geschoven. Het advies van Denktank Scheveningse Bosjes is niet afgewacht.

Geheimzinnigheid
Geheime stukken zijn onderdeel van de onderbouwing van het collegevoorstel. In september 2016 diende Bomenstichting Den Haag, via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), een verzoek in voor informatie over de uitbreidingsplannen van Madurodam. Na uitstel van de gemeente werd de wettelijke termijn voor beantwoording overschreden. Hiertegen tekende BDH bezwaar aan. Uiteindelijk wees het college het WOB verzoek af. Deze geheimzinnigheid is storend en niet te verdedigen vindt de BDH, omdat het gaat om een openbaar én beschermd bos, dat de Haagse burger wordt ontnomen. BDH vindt het belangrijk dat de burger kennis kan nemen van de onderbouwing.

Alternatief
De BDH heeft altijd gepleit voor ondergrondse bouw op eigen terrein. Als voorbeeld hebben we steeds Ecomare (Texel) genoemd, dat een grote ondergrondse Waterzaal heeft gerealiseerd, milieutechnisch heel wat lastiger dan de paviljoens van Madurodam. Bij een gefaseerde bouw kan Madurodam gewoon open blijven. Dat deze variant kostbaarder is willen we wel geloven, maar voor een goed project is toch altijd wel geld te vinden. Zeker als het om een icoon als Madurodam gaat.

Nadere details leest u de zienswijze.