Skip to main content

Tot onze verrassing zagen we dat het Gavi-kavel voor een deel bestaat uit moerasbos met wilgen, zwarte els en riet. We spreken van een broekbos. Het bos staat op venige klei waar water niet wegzijgt. De grondwaterstand is hoog. Het Gavikavel ligt in de ‘oksel’ van het Prins Clausplein. Een ander deel van het Gavi kavel-wordt ingenomen door vochtig rietland. 
De gemeente DH wil er een bedrijventerrein van maken. We hebben op 17 mei 2023  ingesproken in de Commissie Bestuur van de gemeenteraad om te wijzen op dit  bijzondere biotoop met als doel om het te behouden. Vervolgens spraken we ook nog een keer in tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 25 mei 2023. We vinden het Gavi-kavel zo bijzonder, zeker in Den Haag dat het gekoesterd wordt.
Gelukkig bleek dat de gemeenteraad kritisch was en dat uitbreiding van het bedrijventerrein vooralsnog niet nodig is. Wethouder Van Asten stuurt nog een brief mede naar aanleiding van overleg met de Provincie Zuid-Holland. Voor zover bekend wordt wel een deel van het terrein voor de tramremise gereserveerd.