Skip to main content

De Bomenstichting Den Haag heeft een zienswijze geschreven over het Voorontwerp van de herinrichting van de Italiaanse buurt (Nieuw Waldeck). Er ontbreken relevante stukken, zoals een lijst van bomen die gekapt zouden moeten worden en die mogen blijven staan. Ook een BEA (Bomen Effect Analyse) ontbreekt. Een BEA dient tegelijk met het Voorontwerp aan de gemeenteraad te worden ingediend ter besluitvorming. In de BEA moet o.a. staan welke alternatieven er zijn bedacht om de bomen te behouden. Zo’n BEA is in dit geval echt nodig omdat er een paar prachtige bomen staan: zoals vleugelnoten en een hemelboom.