Skip to main content

Maar liefst 24 bomen- en natuurorganisaties in Nederland hebben een brief gestuurd aan de informateurs en betreffende portefeuillehouders van alle provincies.
De organisaties, die opkomen voor het behoud van de bossen, bomen willen de aandacht vragen voor de belangrijke functie van bomen en bossen m.b.t. de opname van CO2. In het aankomende Klimaatakkoord blijkt een zeer belangrijk en onderbelicht onderwerp, totaal buiten beeld te blijven, namelijk het behoud van onze huidige bossen en bomen, alsmede het belang van aanplant c.q herplant hiervan m.b.t. de opname van CO2. Naast de functies voor natuur en milieu en biodiversiteit.
We vinden het zeer verontrustend dat de huidige grootschalige bomenkap in ons land plaatsvindt om de biomassacentrales (gesubsidieerd!) van hout te voorzien. Hiervoor worden ook gezonde bomen versnipperd! Bovendien veroorzaakt houtverbranding 15% méér CO2 uitstoot dan verbranding van aardgas en geeft tot drie keer meer vervuiling dan bij verbranding van steenkool voor warmte.
Terwijl bomen juist een onmisbare bron zijn bij de aanpak van het CO2 probleem. Bomen nemen immers CO2 op en zijn daarmee onze beste bondgenoten in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Dit inzicht is ook door gerenommeerde wetenschappers gedeeld in het visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen’ van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap), het hoogste orgaan in ons land op het gebied van de wetenschap en regeringsadviseur over wetenschapsbeoefening. Dit visiedocument geeft een samenvatting van de inzichten van gerenommeerde onafhankelijke experts in binnen- en buitenland: ‘In het document wordt een aantal betwistbare veronderstellingen, die aan de basis liggen van het beleid van zowel de Nederlandse regering als de Europese Commissie, onder de loep gelegd. De conclusies van dit visiedocument zijn helder: ‘Het verbranden van hout in elektriciteitscentrales […] draagt niet bij aan besparing van CO2-uitstoot. Daarom is hout niet geschikt als middel voor de transitie naar een duurzame energievoorziening.’  Zie de link:  https://www.knaw.nl/publicaties/visiedocument-biobrandstof-en-hout-als-energiebronnen

Biomassa
Inmiddels stapelen de bewijzen zich op d.m.v. videofilmpjes en foto’s dat er wel degelijk gezonde bomen en complete bossen (mèt subsidie..) in de verbrandingsovens van de biomassacentrales verdwijnen. Doordat deze bossen en bomen gekapt zijn, vervalt er onmiddellijk belangrijke opnamecapaciteit van CO2.Deze verdwijning van opnamecapaciteit is niet op te heffen door jonge bomen te planten. Jonge, nieuwe aanplant heeft minstens 20 jaar tot een halve eeuw nodig voordat zij met de CO2 opname taak kan beginnen. Het in 2013 gesloten Energie-akkoord schenkt echter in het geheel geen aandacht aan deze zeer belangrijke kwestie. Dit akkoord rekent, ten onrechte, wèl op biomassa als groene energie bron tot 2034 en beweert ook dat er slechts top- en resthout wordt gebruikt. Dit is pertinent onjuist

Verzoek aan provincies
Wij hopen dat partijen, die deelnemen aan de toekomstige coalitie, de taak op zich nemen om de klimaatverandering daadwerkelijk tegen te gaan; het toekomstig klimaatakkoord uit te voeren en daarmee vooral de bossen en bomen te sparen en duurzaam te laten beheren, naast massale herplant van bos; die bovendien momenteel schromelijk achterloopt.