Skip to main content

De boomweide van het Hertenkamp én het Park (langs de Bezuidenhoutseweg) vormen al eeuwen één geheel. Er staan voornamelijk zomereiken, sommige zijn tussen 1700 en 1750 geplant. Staatsbosbeheer en de gemeente Den Haag willen het Hertenkamp kleiner maken ten koste van oude eiken en elzen.

Ze willen een fietsknooppunt aanleggen in het Park. Bovendien zal het nu nog ontoegankelijke en dus rustige bos doorsneden worden met fietspaden en voetpaden, inclusief een gevaarlijk knooppunt. Vanwege verharding, versnippering en verstoring – door intensief fietsverkeer – verdwijnt de rust.

De Bomenstichting Den Haag roept Staatsbosbeheer en de gemeente op met een ander plan te komen om ons unieke historisch erfgoed te behouden. De Bomenstichting Den Haag bereidt een zienswijze voor over het Ontwerpbestemmingsplan.