Skip to main content

SOS Den Haag en de Bomenstichting Den Haag hebben beroep aangetekend bij de Raad van State omdat we vinden dat het bestemmingsplan niet zorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd is vastgesteld als planologisch kader voor dit unieke groengebied in het hart van de stad. De Koekamp kent een groot aantal beschermingsregimes: Rijksbeschermd stadsgezicht, Acte van Redemptie, Kroonjuweel (Provincie Zuid-Holland). De boomweide is een zeldzaam landschap. De afspraken, die het college van B&W en Staatsbosbeheer van te voren hadden vastgelegd, waren in beton gegoten. Zodat alternatieven niet meer mogelijk waren. Dit is het beroep en dit zijn de gronden van het beroep.

Bent u het met ons eens? Steun ons financieel met een donatie via: voorjebuurt.nl/nl/projects/red-de-koekamp-boomweide. Al vast veel dank voor uw betrokkenheid.