Skip to main content

Bomen en bossen leggen veel CO2 vast. Ook zijn bomen en bossen ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit. Het is dus van groot maatschappelijk belang dat we zorgvuldig met onze bossen en bomen omgaan en streven naar natuurlijke bossen met een afwisselende opstand van inheemse bomen en struiken. Toch worden bomen massaal gekapt Om dat te stoppen hebben 65 organisaties de handen ineengeslagen en samen met Urgenda Maatregel 7 (over duurzaam bosbeheer) aan het ministerie van LNV overhandigd. Maat regel 7 maakt onderdeel uit van de xx maatregelen die Urgenda opstelt om 25% CO₂ te besparen voor eind 2020. Bekijk HIER de presentatie over natuurvolgend bosbeheer, die Jaap Kuper gaf op 12 april bij de uitreiking van de maatregel. Het bos melken in plaats van kappen is economisch aantrekkelijker!