Skip to main content

Foto: Bomenstichting Achterhoek

Wij van de Bomenstichting Den Haag hebben besloten om de landelijke Bomenstichting te vragen naar de grootschalige kap van bomen en bospercelen die de laatste tijd kennelijk overal in Nederland plaats vindt. Is er een relatie van deze kap met de subsidie op bio-energie waarbij ons bos op grove wijze wordt geëxploiteerd, of is er slechts sprake van een toevallige samenloop van omstandigheden?  Bekijk ook eens de uitzending van Zembla over Bos als biobrandstof. Bij deze vragen wij allen om deze brief mede te ondertekenen en uw antwoord te sturen naar onze Bomenstichting Den Haag: info@bomenstichtingdenhaag.nl
én de landelijke Bomenstichting info@bomenstichting.nl

Uiteraard staan wij open voor commentaar op en bijdragen aan onze brief.  

Met vriendelijke groet,  Bomenstichting Den Haag