Kunnen de kastanjes op het Tournooiveld blijven staan?

De kapvergunningen voor de 5 kastanjes en 3 linden zijn aangevraagd op 9 oktober 2014.

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld.

Het Advies van de Welstands- en Monumentencommissie heeft het plan afgekeurd (20-08-2014), mede vanwege de bomen:  

Tournooiveld 1 t/m Korte Voorhout 3
Wcie 20140820/JEU201413046

Bouwen: het bouwen van een ondergrondse parkeergarage met de daarbij behorende ontsluitingen en voorzieningen onder het Tournooiveld ter hoogte van Tournooiveld 1 t/m Korte Voorhout 3.
Toelichter:O. Graeven (Braaksma & Roos Architectenbureau) Niet akkoord.

De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Karaktergebied Historisch centrum’ en ‘Algemene welstandscriteria’ van de Welstandsnota.

De commissie kan niet instemmen met het voorliggende ontwerp voor een parkeergarage op het Tournooiveld. De commissie acht een ondergrondse garage met benodigde bovengrondse elementen in beginsel mogelijk, maar is van mening dat de in- en uitritten, toegangshuisjes en technische installaties niet passend in de omgeving zijn gesitueerd. De inrit vlak voor de Amerikaanse ambassade creëert een belemmering in het straatprofiel, de overgang van het Lange naar het Korte Voorhout, maar belemmert ook in grote mate de toekomstige herontwikkeling van dit gebouw. Het richting de toekomstige Hoge Raad verplaatsen van deze inrit acht de commissie een mogelijke verbetering. Zij heeft al eerder voor een andere positie gepleit. Ook de uitrit van de garage creëert een belemmering in het straatprofiel en heeft invloed op het gevelbeeld van het Tournooiveld. De toegangshuisjes van de garage zijn qua formaat en positionering niet zorgvuldig in het beschermde stadsgezicht. De commissie acht de verkleving van een van de huisjes met de uitrit niet overtuigend. Tevens acht zij de volumes van de twee toegangshuisjes van de parkeergarage erg fors. De commissie begrijpt de twee verschillende vormen van de huisjes niet. Zij vraagt zich af waarom er twee huisjes nodig zijn, ook heeft zij twijfels bij de noodzaak van twee liften. De commissie pleit voor één toegangshuisje dat zo minimaal mogelijk is vormgegeven. Een tweede vluchtweg kan mogelijk intern opgelost worden, of in uiterste noodzaak in de vorm van een vluchtluik. Wat de commissie betreft moet het uitgangspunt zijn zo weinig mogelijk bebouwing op het maaiveld. Het verplaatsen van zoveel mogelijk technische zaken, zoals bijvoorbeeld de betaalautomaten naar het parkeerniveau, zou kunnen leiden tot een kleiner volume van het toegangshuisje. De getoonde detaillering en materialisering van de in- en uitrit is onvoldoende van kwaliteit in het beschermde stadsgezicht en is onvoldoende in beeld gebracht. Hetzelfde geldt voor de entreegebouwen.

De commissie maakt bezwaar tegen het voorgestelde groenplan. Zij merkt op dat er geen enkele boom op het dek van de parkeergarage geplaatst wordt. Hierdoor is in combinatie met de twee toegangshuisjes de parkeergarage bovengronds goed leesbaar. Hier kan de commissie niet mee instemmen. Zij pleit voor een inrichting van de openbare ruimte, waarbij de parkeergarage op geen enkele manier bovengronds leesbaar is. De positionering van bomen zou de betekenis van het Tournooiveld als schakel tussen de Lange Vijverberg en het Korte Voorhout moeten onderstrepen en zou in dit licht dus niet lineair moeten zijn.

Ter plaatse van een van de toegangshuisjes staat in de huidige situatie een ‘peperbus’, (gemeentelijk monument). Deze peperbus dient verplaatst te worden. Verplaatsen van de peperbus is in beginsel mogelijk, maar moet een onderdeel zijn van de plannen voor de garage. Behoud van het monument en een plan waar dit te plaatsen, zijn essentieel. De commissie pleit voor een integraal ontwerp van de inrichting van het maaiveld, dat rekening houdt met de hoogwaardige en monumentale omgeving.

4 Comments

 • Nico schreef:

  Er is zojuist een kapvergunning aangevraagd voor 5 kastanjes en 3 linden op het Tournooiveld!

  • Annemarie Halberstadt de jong schreef:

   Kan/mag de gemeente zomaar die prachtige bomen op het Tournooiveld kappen.Ik kan op geen enkele manier doordringen in het gemeentelijke bastion om mijn absolute nee tegen dit idiote voornemen duidelijk te maken.

 • peterdrijver schreef:

  goede, consistente advisering. wat ik nog mis is dat in het maaiveldontwerp de hangende straatverlichting het dek van de parkeergarage als plek aanlicht waardoor de geleidelijke en subtiele overgang van ruimtes, ondersteund door groen en zichten platgeslagen wordt.

 • peter drijver schreef:

  de gebouwtjes blijken hoger gebouwd dan aangevraagd: er zijn liftuitlopen toegevoegd. die zijn afgewezen door de welstandscommissie.
  “ADVIEZEN – Welstands- en Monumentencommissie 1, 22 februari 2017

  Tournooiveld ter hoogte van Tournooiveld 1
  tot en met Korte Voorhout 3

  Bouwen/Cultuurhistorie: het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met
  kenmerk 201413046/5479333 d.d. 6-11-2014 voor het bouwen van een ondergrondse
  parkeergarage met de daarbij behorende ontsluitingen en voorzieningen onder het
  Tournooiveld ter hoogte van Tournooiveld 1 tot en met Korte Voorhout 3.

  Niet akkoord

  De commissie heeft het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Karaktergebied Historisch
  centrum’ van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming
  ‘Waarde-Cultuurhistorie’.

  De commissie constateert dat de wijziging van het ontwerp van de parkeergarage de
  vormgeving van de beide toegangshuisjes betreft. Anders dan in het in 2014
  geaccordeerde ontwerp is de dakrand van het ovale paviljoen niet doorlopend, maar
  gefacetteerd. Achter de dakrand van beide paviljoens zijn een liftopbouw en roosters
  verschenen.

  De commissie kan instemmen met de gefacetteerde dakrand die de uitstraling van het
  ovale paviljoen niet negatief beïnvloedt. Dit is anders voor de opbouwen en roosters op
  de beide daken. Het Tournooiveld is een belangrijk en waardevol onderdeel van het
  historische centrum, een rijksbeschermd stadsgezicht. Twee paviljoens op het
  Tournooiveld zijn enkel mogelijk, wanneer zij ondergeschikt in uitstraling en hoogwaardig
  in vormgeving zijn. De liftopbouwen en de verschillende roosters hebben een negatieve
  invloed op zowel de gewenste ondergeschiktheid, als de hoogwaardigheid. De commissie
  pleit voor een ontworpen dak, één geheel, bijvoorbeeld door het plaatsen van een rooster
  in de kleur van het paviljoen, waaronder verschillende elementen met verschillende
  hoogte mogelijk zijn.

  De commissie kan instemmen met de informatieborden onder de luifel, twee per
  toegangshuisje. Doordat de toevoegingen aan de paviljoens beperkt blijven tot deze
  borden en door de geringe maat van de borden (530 x 350 mm) is de informatievoorziening
  voldoende ingetogen ten opzichte van de paviljoens en in de omgeving.”

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.