Skip to main content

Het is aantoonbaar onjuist dat alle kastanjes aan de Scheveningseweg ziek zijn en daarom moeten worden gerooid, zoals de gemeente beweert. Het advies hierover van deskundige Jorn Copijn heeft de gemeente in haar standpunt (RIS2 97275, dd. 27-06-2017) terzijde geschoven. Een onderbouwing voor dit terzijde schuiven geeft de wethouder helaas niet.
Daarnaast blijkt de gemeentelijke berekening over het aantal te sparen bomen te optimistisch.
Daarom blijft BDH het alternatief voor de gekozen betonbak bepleiten: palen naast de bestaande poeren slaan.

Kastanjes
Er staan gezonde kastanjes en kastanjes die slechts licht zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Copijn schrijft in zijn advies (27-05-2017) dat de bomen wel hard toe zijn aan een standplaatsverbetering. Dat kan door voedzame grond toe te dienen. Hij adviseerde dit te doen tijdens het grondwerk aan de rails. Dat grondwerk dient dan, logischerwijs, met wortelbehoud te worden uitgevoerd.

Berekening te rooien bomen
Omdat we de definitieve kaarten pas ná het uitgebrachte advies hebben ontvangen, kon BDH met enkele leden van de Denktank Scheveningseweg pas op 16 augustus jl. een veldbezoek brengen aan de Scheveningseweg. Bij het veldbezoek is de gemeentelijke beoordeling over het aantal te rooien en te sparen bomen getoetst.
Dit heeft geleid tot een aangepaste tabel, waarvan hier een samenvatting is weergegeven.

Uit deze nieuwe tabel valt op te maken dat variant 3D (betonnen bak, verschoven richting bos) veel minder gunstig uit de bus komt dan de gemeente heeft berekend: er kunnen 137 van 323 bomen blijven staan i.p.v. de door de gemeente berekende 155.
Verder is duidelijk dat bij variant DD2 (paal in de schaduwzijde van de bestaande poer) het grootste aantal bomen kan blijven staan (namelijk 293 van de 323 bomen), veel meer dan de gemeente voor DD2 heeft berekend (136). Dit komt voornamelijk doordat:
1. De bomen tussen rijweg en rails kunnen blijven staan omdat de palen in de schaduwzijde van de poeren minder dan 5% van de wortels aantast.
Het gaat om 155 bomen.
2. De bomen aan de boszijde (waarvan gemeente onzeker is of ze gehandhaafd kunnen blijven) zullen gerooid moeten worden omdat er meer dan 20 % van de wortels wordt aangetast door het graven van het cunet. Dat gaat om 17 grote, oude bomen (beuken, linden, iepen).