Skip to main content

De laatste dagen is er commotie ontstaan omdat drie monumentale kastanjes (Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’) staande aan de Sophialaan zijn gerooid. De commotie is begrijpelijk omdat de Sophialaan vanwege de dubbele rij monumentale kastanjes een majestueus beeld vormt. Schitterend.
De gemeente Den Haag en de Adviesraad Monumentale Bomen houden deze bomen al een aantal jaren nauwlettend in de gaten. Een bomendeskundige heeft de bomen op verzoek van de gemeente nog eens extra onderzocht. Uiteindelijk heeft de Adviesraad eind 2017 het college van B&W geadviseerd de drie monumentale kastanjes te rooien omdat ze een risico vormden voor de veiligheid (nrs 23, 24 en 25 zie ook de Haagse Bomenapp). De kastanjes waren aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De bomen waren daardoor zo verzwakt dat diverse soorten schimmels (dikrandtonderzwam, honingzwam) de kans hadden gezien om via de stamvoet de boom binnen te dringen. De bomen kwamen in 2017 slecht in het blad: kroonsterfte. Een picusscan wees uit dat er weinig gezond hout over was (zie de bijgevoegde scan met uitleg van de kleuren), de stam nabij de stamvoet vrijwel geheel aangetast en verrot. De Adviesraad heeft het college geadviseerd om drie bomen van de zelfde soort met een grote stamomtrek (55 cm) terug te zetten opdat het verschil met de overige bomen niet te groot zou worden.
De gemeente heeft voor deze drie kastanjes een ontheffing verleend om ze te mogen rooien. Voor monumentale bomen geldt op grond van de APV namelijk een aparte ontheffingsprocedure. picus-sophialaan-kastanje-25