Skip to main content

Tournooiveld en parkeergarage

Door 24 juni 2014augustus 12th, 2019Monumentale bomen, Tournooiveld

De Bomenstichting Den Haag heeft ingesproken bij de behandeling van het bestemmingsplan Binnenhof. Er zijn grote zorgen over de gevolgen van  aanleg van een parkeergarage voor monumentale bomen op het Lange Voorhout en eventueel de Lange Vijverberg. Werkzaamheden dicht bij de monumentale linden op het Lange Voorhout kunnen wortels beschadigen. Wijzigingen in de grondwaterstand als gevolg van bemaling kunnen de wortels van (monumentale) bomen in de omgeving verdrogen of vernatten. De Bomenstichting heeft gevraagd om de kastanjes op het Tournooiveld te verplanten richting de gevels, om ze te behouden.
De gemeenteraad heeft een kader vastgesteld, dat o.a. de parkeergarage mogelijk maakt. De wethouder heeft toegezegd dat de grondwaterstand ongewijzigd blijft en de projectontwikkelaar heeft gezegd positief te staan tegenover de verplanting van de fraaie kastanjes op het Tournooiveld. Onbekend is of de projectontwikkelaar dit daadwerkelijk zal uitvoeren.