Skip to main content

Het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Den Haag heeft de bezwaren van de Bomenstichting Den Haag tegen de kap van populieren ongegrond verklaard. De Adviescommissie bezwaarschriften had hiertoe geadviseerd.
De Bomenstichting Den Haag vindt echter dat het college het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd. De beoordelingsmethode waarmee het lot van de populieren is getekend schiet te kort. De Bomenstichting Den Haag weet zich gesteund door diverse deskundigen.