Skip to main content

De rechter heeft het beroep van de Bomenstichting DH ongegrond verklaard en het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. De gemeente laat er geen gras over groeien: aanstaande maandag 25 juli begint de kap op de hoek van de Scheveningseweg en de Johan de Wittlaan.De gronden van de Bomenstichting DH – mede ingegeven door de second opinion van Groendirectie.holland, het oordeel van 2 hoogleraren, de landelijke Bomenstichting en andere deskundigen – hebben de rechter kennelijk niet kunnen overtuigen. Ook niet dat de kapvergunningen zijn gemotiveerd met de veiligheid – hoe betwistbaar deze in onze ogen ook is onderbouwd. Terwijl de kosten van onderhoud van populieren om ze langer te laten staan op z’n minst een hele grote rol spelen. De wethouder heeft immers uitgelegd het geld liever te besteden aan groen dat langer meegaat.

De Bomenstichting Den Haag beraadt zich over de uitspraak.