Skip to main content

Haagse populieren krijgen onderscheiding bij het Catshuis Den Haag. Komt allen 22 mei om 11:55 uur!

Door 10 mei 2016augustus 12th, 2019Populieren
[fbvideo link=”https://www.facebook.com/100007582036601/videos/1700427776886607/” width=”800″ height=”500″ onlyvideo=”1″]

De Populieren in de Internationale Zone, de President Kennedylaan, Joh. de Wittlaan en het Stadhoudersplantsoen zullen voor de ingang van het Catshuis een lintje ontvangen (van een meter of drie) en daarmee feestelijk gehuldigd worden. De Populieren krijgen deze onderscheiding wegens jarenlange bewezen diensten aan mens, milieu en maatschappij. De Populieren zullen deze onderscheiding ontvangen van alle mensen die de actie Vijf voor Twaalf, voor het behoud van bijna duizend Haagse populieren, financieel en moreel ondersteunen. De linten zullen plechtig worden omgehangen en als baken dienen voor het behoud van alle populieren in Den Haag, die op de nominatie staan onnodig gekapt te worden. Alle fracties van de politieke partijen van de Haagse gemeenteraad en ook Wethouder Revis worden bij deze huldiging uitgenodigd.

Contra expertise
Nadat een aantal gesprekken eind 2015 met de gemeente, waarvan één met Wethouder Revis, zonder resultaat is gebleven, is Vijf voor Twaalf bij monde van de Bomenstichting Den Haag bij de gemeente Den Haag in bezwaar gegaan tegen de voorgenomen kap van de bijna duizend Haagse Populieren. Volgens de bezwaarmakers klopt de gemeentelijke beoordeling van de populieren niet en zouden ze allen ‘onveilig’ zijn. Een second opinion, opgesteld door Groendirectie.holland, in de persoon van beëdigd boomtaxateur drs. Veronika van Amerongen toont aan dat de beoordelingsmethode en de gehanteerde rekenmethode op grond waarvan een boom ‘om’ zou moeten niet kloppen.
Sinds februari van dit jaar hebben er drie bijeenkomsten met de gemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften (ACB) plaatsgevonden, waarbij alle drie de keren de bezwaren tegen de methode ongegrond zijn verklaard. Vijf voor Twaalf wil met bovenstaande actie de Populierenstrijd nog een keer onder de aandacht brengen en vraagt ook om behandeling van de contra expertise van Groendirectie.holland.

Reactie college van B & W Naast de huldigingsactie van de Populieren op 22 mei aanstaande heeft de Haagse Stadspartij, op initiatief van Gerwin van Vulpen, met steun van het CDA en D’66 in april j.l. om een reactie gevraagd van het College van Burgemeesters & Wethouders op de contra expertise van Groendirectie.holland. Op basis van die reactie kan het onderwerp geagendeerd worden in de Gemeenteraad. Met het oog op het broedseizoen (15 juli, tot dan wordt er niet gekapt, tenzij echt noodzakelijk) heeft van Vulpen aangedrongen op een snelle reactie van de kant van het College van B&W.