Skip to main content

 

Laatmijstaan

Jaap Postma heeft zaterdagmiddag 17 oktober 5 voor 12 het eerste pamflet op een populier voor het Catshuis aangebracht, Vrijwilligers volgden zijn voorbeeld bij de overige populieren aan de Kennedylaan en de Johan de Wittlaan. De populieren hebben een goede conditie en zijn technisch goed te beheren. Prachtige bomen waar we juist trots op zijn: ecologisch waardevol (vogels, vleermuizen, insecten), ze nodigen uit om te fietsen, wandelen, ze zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit. Doordat ze veel water verdampen dragen ze bij aan de buffering van extreme temperaturen en wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. Dankzij een grootschalige snoeiactiviteit zijn de populieren veilig.
Desondanks wil de gemeente 889 populieren rooien omdat de populieren niet beheerbaar zouden zijn. De Bomenstichting Den Haag beveelt aan om de kosten van onderhoud af te wegen tegen de baten van de bomen.