Skip to main content

Vele vrijwilligers hebben geholpen om de populieren langs de Johan de Wittlaan, President Kennedylaan en het Stadhoudersplantsoen een lintje te geven. De populieren zijn rond de 70 jaar. Al die jaren zorgden ze voor schone lucht (langs de drukke verkeersader), boden ze schuilgelegenheid, nestgelegenheid en voedsel (insecten) aan vogels, dienden ze als geleiding voor vleermuizen. vormden ze een vestigingsplaats voor o.a. mossen en korstmossen. Jaap Postma (Vijf voor Twaalf) hield een inspirerende toespraak.