Skip to main content

Bomenstichting Den Haag verloor donderdag 6 oktober jl.  een kort geding over de kap van Haagse populieren. De Stichting probeerde de kap tegen te houden omdat er nog geen definitieve uitspraak is in hoger beroep. De Raad van State legt de kap niet stil, maar is wel kritisch over beoordelingsmethode van populieren door de gemeente.
De gemeente is afgelopen weken al gestart met het rooien van de bomen. Ondanks herhaaldelijke verzoeken wilde de gemeente niet wachten. De populieren zouden een te groot veiligheidsrisico vormen.
Tegenstanders hebben kritiek op de wijze waarop de populieren zijn beoordeeld door de Bomenwacht Nederland. De Raad van State plaatste hier ook kanttekeningen bij. Een recent rapport van de Universiteit van Wageningen stelt namelijk dat de beoordelingsmethode van de Bomenwacht niet te valideren is. Dr. R. Janssen (Vrije Universiteit van Amsterdam) concludeert dat de gebruikte criteria te vaag zijn. de rekenmethode onjuist is en dat het – gezien de gehanteerde methodiek – zeer goed mogelijk is dat er meer bomen voor vervanging zijn aangewezen dan noodzakelijk.
Clara Visser, Bomenstichting Den Haag: “Dit geeft de gemeente een twijfelachtig voordeel om de bomen te kappen. Het is goed mogelijk dat wij de zaak uiteindelijk winnen, maar dat alle bomen dan al om zijn.” Volgens Bomenstichting Den Haag zijn lang niet alle 800 bomen onveilig. Met gerichte snoei kunnen veel van deze bomen nog jaren mee, aldus Clara Visser. De Stichting baseert zich hierbij onder andere op een onafhankelijk onderzoek van GroenDirectie. holland.
Hoe het verder loopt is nog afwachten. Het is nog niet bekend wanneer er een definitieve uitspraak komt in de bodemprocedure.