Skip to main content

De Raad van State (RvS) heeft het hoger beroep van de Bomenstichting Den Haag over de massale populierenkap in Den Haag ongegrond verklaard. Deze kap vindt plaats in het kader van het gemeentelijke vervangingsplan populieren, omdat de populieren onveilig (zouden) zijn.
BDH is wel teleurgesteld, maar toch niet ontevreden, want onze kritiek wordt door velen gedeeld.

BDH had gesteld dat de methode van Bomenwacht Nederland – het door de gemeente ingeschakelde boomadviesbureau – om populieren te beoordelen ondeugdelijk is. Daarom waren de kapvergunningen volgens ons onvoldoende zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd.

De twee belangrijkste punten uit de uitspraak:
Eerste punt. De RvS vindt het hoger beroep onvoldoende gemotiveerd. De RvS focust daarbij op het aspect veiligheid van de populieren.
Wij hebben ons geconcentreerd op het aantonen van de ondeugdelijkheid van de beoordelingsmethode en dus niet zo zeer op de feitelijke toestand van de populieren.
We blijven dan ook vinden dat de scoringsmogelijkheden van de criteria (conditie, veiligheid, beheerbaarheid) van de Bomenwacht onvoldoende onderscheidend zijn. De daaraan gekoppelde vervangingstermijn, berust mede daarom op drijfzand. Wij baseerden ons op rapporten van bomenbureau Groendirectie Holland, de Landelijke Bomenstichting, de Wageningse Universiteit en methodologiedeskundige Ronald Janssen.

Tweede punt. De RvS wijst erop dat de gemeentelijke groenbeheerders de resultaten van de Bomenwacht Nederland beoordelingsmethode in alle gevallen hebben onderschreven.
Wij zijn het niet eens met de waarde die de RvS hecht aan de rol van de groenbeheerders, omdat zij de beoordeling van Bomenwacht Nederland in alle gevallen klakkeloos hebben overgenomen.

Opmerkelijk is het dat de RvS niet is ingegaan op de mededeling ter zitting van een medewerker van de Wageningse Universiteit (WUR) dat hij een Richtlijn opstelt om takbreuk bij populieren te beoordelen. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Den Haag namens de G32 (de 32 grotere gemeenten), die kritiek heeft op de beoordelingsmethode van Bomenwacht. Zo weten wij bijvoorbeeld dat Amsterdam een eigen – veel betere – methode heeft ontwikkeld en haar groenbeheerders intensief heeft laten opleiden door de landelijke Bomenstichting, die ook bijdraagt aan het Richtlijn van de WUR. Helaas heeft de gemeente Den Haag zijn eigen groenbeheerders niet opgeleid.

8 Comments

 • Bomenliefhebber schreef:

  Amsterdam vervangt 936 populieren, zie
  https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/amsterdam-vervangt-936-populieren/
  Dat is wat forser dan Den Haag, Den Haag doet het blijkbaar toch niet zo slecht?

  • C.M. Visser schreef:

   Amsterdam doet het toch beter, omdat Amsterdam zelf wil bepalen welke populieren wel en welke niet gerooid moeten worden. Want ook de BDH erkent dat er een populieren probleem is. Wij vochten de beoordelingsmethode aan. Amsterdam laat dat niet over een extern bureau. Amsterdam vindt de methode die de Den Haag gebruikt, waarbij kritiekloos en klakkeloos de methode van de Bomenwacht (een extern bureau) is gevolgd, niet goed. Amsterdam wilde ook de kennis over populieren in huis halen. Dat doet Den Haag ook niet. Amsterdam hanteert een drietrapsraket:
   1. Eerst hebben de boomexperts van Groenadvies Amsterdam gevraagd om alle 7.000 Canadese populieren te beoordelen.
   2. Vervolgens hebben de boombeheerders van de stadsdelen (ca.15) gekeken of de resultaten van Groenadvies overeenstemden met hun praktijkervaringen over deze (individuele) populieren. In enkele gevallen zijn bomen van de potentiële kaplijst gehaald of er juist op gezet.
   3. Uiteindelijk is een begeleidingscommissie samengesteld, die vooral gekeken heeft of stadsbreed consequente en logische keuzes zijn gemaakt. Deze laatste lijst heeft geresulteerd in een kaplijst van 956 Canadese populieren.
   Wij hebben de beoordelingsmethode van Amsterdam in huis. Dat is heel wat beter dan de methode van de Bomenwacht.

 • Lydia Conens schreef:

  Met de Gemeente Stadsdeel Segbroek afdeling groen, het bestuur van de voetbalclubs en met de omwonenden rond de voetbalvelden van SVVScheveningen en Duindorp, zijn we overeengekomen dat de populieren ieder jaar opnieuw worden bekeken.
  Er is afgesproken met het bestuur van SVVS en met de omwonenden, dat er goed onderhoud zal plaatsvinden in de toekomst. Dit vooral omdat de bomen een waardevolle wind- geluid- fijnstof en licht verzachting geven. Er huizen in de bomen vele insecten en dus ook vogels.
  Er is een jaar geleden kunstgras neergelegd en vervolgens zijn er hoge lichtmasten geplaatst.
  Omwonenden vernamen dit uit de krant en gingen contact zoeken met de voetbalclub.
  Ons is beloofd dat iedere dag de lampen om 21.45 uitgaan. Daar hebben we geen klachten over.
  De belofte om het hoge groen te behouden en te onderhouden, heeft deze grote ingreep voor de omwonenden enigszins acceptabel gemaakt . Met het licht vlak bij het beschermde Natura 2000 gebied en dicht op de huizen van de omwonenden, daar waren we zeker niet blij mee.
  Er moet dus boom voor boom worden bekeken of er hier en daar iets ingekort kan worden.
  Bovendien heeft Ariën Tuin inmiddels onderhoud laten plegen en er zijn wat bomen bijgeplant op de lege plekken.
  Dat is dus al gebeurd in overleg met ondergetekende en andere belangstellenden.
  De Bomenwacht heb ik een paar keer persoonlijk gesproken en zij zeiden alleen de populieren te inventariseren. Er is niet boom voor boom serieus gekeken.
  Kortom, het is niet acceptabel dat deze prachtige bomen singel door dit wonderlijke beleid moet verdwijnen. Er is nauwelijks tak uitval, zowel aan de kant van de velden als aan de straatkant.
  Er is regelmatig overleg tussen omwonenden en het bestuur van SVVScheveningen.
  Bovendien zijn de omstandigheden waarin de bomen groeien optimaal.
  Lydia Conens

  • C.M. Visser schreef:

   Beste Lydia, wat een prachtig resultaat hebben jullie bereikt!! Dit is een heel erg mooi voorbeeld voor de bewoners en de gemeente Den Haag hoe je met populieren om moet gaan.
   Veel dank voor jou inzet.
   Groet van Clara

 • Wanda Kunz schreef:

  Goedemorgen,

  De ruisende reuzen aan de Brasserskade gaan om. Omwonenden hebben een brief ontvangen. Kern van de tekst ‘het ‘vervangen’ van zoveel populieren heeft een flinke impact op uw woonomgeving’. Ik ben zo’n omwonende en ik ben geschokt.
  Op 21 mei vindt een bewonersbijeenkomst plaats om de populierenkap aan de Brasserskade en Rijswijkse Waterweg in Den Haag te bespreken. Door de gemeente geïnitieerd. Zijn jullie hier dan ook aanwezig? Het is van 19.00 tot 21.00 uur in basisschool De Zonnestraal.

  Wanda Kunz
  Cypergras 72
  2498 AB Den Haag

  • C.M. Visser schreef:

   Beste Wanda,
   Beel dank voor je informatie. De gemeente heeft ons beloofd ons te informeren over bewonersbijeenkomsten, maar dat is niet gebeurd.
   Ik zal de gemeente vragen dat alsnog te doen. Ik zal proberen aanwezig te zijn.

 • JGKoster schreef:

  Byzonder treurig dat de gemeente 2200 mooie vaak beeldbepalende populiere gaat omzagen.Terwijl deze bomen in onze stad een luchtzuiverende werking hebben.De zgn vervangende jonge aanplant heeft minstens 15 jaar nodig om hetzelfde effect te bereiken.Hoe klimaat vriendelijk is deze gang van zaken!

  • C.M. Visser schreef:

   Wat de mogelijke effecten van de kap van zoveel grote bomen zijn op hittestress, wateroverlast, opvangen van fijnstof, opnemen van CO2 en stikstof, heeft de gemeente niet uitgezocht. Hoewel we er wel vaak om hebben gevraagd.

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.