Skip to main content

De Bomenstichting Den Haag heeft aan onafhankelijk boomdeskundige Veronica van Amerongen (Groendirectie.holland) gevraagd wat zij vindt van Populierenvervangingsplan dat de gemeente heeft laten maken.  Haar herziene rapport van 30 mei 2016 is beschikbaar. 
Enkele belangrijke conclusies zijn.
Binnen de kwaliteitsbeoordeling worden cijfers toegekend aan de parameters conditie, veiligheid en beheerbaarheid, hetgeen suggereert dat we hier te maken hebben met een objectief te meten eenheid. Dat is echter discutabel. De Bomenwacht heeft deze drie getallen vermenigvuldigd om een ‘kwaliteitsgetal’ te verkrijgen, waarmee de toekomst van de bomen wordt  bepaald. Wiskundig gezien heeft deze vermenigvuldiging geen zeggingskracht en met de getallen wordt dus een schijnzekerheid gegeven.
De conditie is steevast te laag ingeschat. De veiligheid is niet onderbouwd evenmin de beheerbaarheid. Er is niets gezegd over de dikte van de takbreuk en de veiligheid nadat achterstallig onderhoud is weggewerkt. In de beheerbaarheid zou duidelijk moeten zijn of het om de fysieke toestand van de boom gaat en/of de kosten om deze boom te handhaven. De kosten voor het snoeien bedragen ca 230 Euro per boom en niet 1500 per boom zoals de wethouder in zijn brief van 14 november 2014 (RIS278129) schreef.
De geschatte levensduur van oudere populieren bij een gedegen snoeibeleid en jaarlijkse controle is over het algemeen 10-20 jaar, zodat de vervanging / fasering in alle rust uitgevoerd kan worden.